Jedzenie odpowiednich pokarmów po biegu może pomóc w szybkiej regeneracji i zmaksymalizować korzyści płynące z treningu.